בדיקות אימות

האיכות של הסכם הנאמנות תלויה באופן מלא בשלמות ובפונקציונליות של המוצר המופקד. לפיכך, בדיקת אימות טכנית של החומר המופקד בנאמנות הינה צורך בסיסי של הסדר נאמנות איכותי. כל הפקדה נבדקת על ידי המחלקה הטכנית שלנו. אנו מציעים רמות בדיקה שונות המאפשרות ללקוחותינו לבחור בין מספר רמות בטחון- החל מאימות בסיסי ברמה 1 ועד לאימות מלא ברמה 3.

רמות אימות תוכנה

רמה 1​

בדיקת אימות

בדיקת אימות בסיסית

בדיקת אימות טכנית של החומר המופקד היא דרישה בסיסית בכל הסכם נאמנות איכותי. המחלקה הטכנית שלנו מבצעת בדיקת אימות לחומר בכל הפקדה. בבדיקה זו אנו מוודאים את הנוכחות והקריאות של הקבצים ונתונים הרלוונטיים כפי שהוצגו ופורטו על ידי הספק.

רמה 2​

בדיקת אימות מקיפה

בדיקת אימות מקיפה

בדיקה יסודית ומקיפה יותר הכוללת בנייה המוצר מהחומרים המופקדים במשרדי הספק על מערכות הספק.

רמה 3

בדיקת אימות מקיפה + בנייה

בדיקת אימות מקיפה + בנייה

הבדיקה המקיפה ביותר הכוללת בניה של המוצר מהחומרים המופקדים החל מסביבה נקייה ובדיקת המוצר כדי לקבוע את הפונקציונליות של המוצר בהתבסס על קודי המקור שהופקדו.